Hi,欢迎访问中牧大宗农产品交易平台!
我的购物车0
当前位置:首页>帮助中心>会员注册

会员注册

若您还没有中牧农业账号,请点击注册,详细操作步骤如下: 

1. 打开中牧农业首页,在右方,点击“注册”按钮;
2. 进入到注册页面:一、填写您的用户名

                               二、通过手机号码进行短信验证

                               三、设置密码

                               四、阅读并接《中牧平台用户服务协议》

                               五、点击“立即注册”
3. 注册成功后,请完成会员资料的填写,确保正常交易。